Privatumo politika

UAB „Statybos technika“ šioje Privatumo politikoje nurodo, kokiais tikslais ir kokiais principais vadovaujantis gali būti renkami, saugomi ir administruojami kai kurie kliento asmens duomenys, pateikti UAB „Statybos technika“ internetinėje svetainėje st-technika.lt. Klientai, nurodę savo asmens duomenis automatinėje užklausos formoje, ar juos pateikę kokiu kitu būdu, sutinka, kad jie bus renkami, saugomi ir administruojami pagal šios UAB „Statybos technika“ Privatumo politikos sąlygas.

Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir administravimo reglamentas

UAB „Statybos technika“ nurodo, kad kliento asmens duomenys gali būti administruojami tik vadovaujantis šiais principais:

 • kliento privatumas negali būti pažeistas (kliento duomenys yra administruojami konfidencialiai, jų jokiu būdu neatskleidžiant tretiesiems asmenims);
 • kliento asmens duomenis administruoti teisę turi tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai susiję su klientui teikiama paslauga;
 • kliento asmens duomenų saugojimo terminas negali viršyti būtino paslaugai suteikti termino;
 • renkamų kliento asmens duomenų kiekis negali viršyti būtino paslaugai suteikti kiekio;
 • kliento asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir administravimas grindžiamas LR įstatymais.

UAB „Statybos technika“ nurodo, kad kliento asmens duomenys gali būti administruojami tik šiais tikslais:

 • atsakant į pateiktą užklausą;
 • teikiant pasiūlymą;
 • atnaujinant pasiūlymą ar keičiant jo sąlygas;
 • pranešant apie paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir kt.;
 • išrašant sąskaitas;
 • ir kitais, tik su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

Išimtys

UAB „Statybos technika“ pasilieka teisę pažeisti šioje Privatumo politikoje numatytą kliento asmens duomenų privatumą ir perduoti juos tretiesiems asmenims tokiu atveju, kai:

 • taip elgtis įpareigoja LR įstatymai;
 • klientas atsisako vykdyti / laiku nevykdo savo įsipareigojimų.

Visi nesutarimai tarp kliento ir UAB „Statybos technika“ nagrinėjami įstatymų numatyta tvarka.

Jei kilo klausimų dėl šios Privatumo politikos sąlygų, prašome susisiekti UAB „Statybos technika“ internetinėje svetainėje pateiktais kontaktais.